Nakaba Suzuki

Nanatsu no Taizai 2:
8.6

Nanatsu no Taizai 2:

Nanatsu no Taizai 2: A história segue os “Sete Pecados Capitais”, um grupo maligno de cavaleiros que conspiraram para derrubar o reino de ...
Nanatsu no Taizai
10

Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai 2 A história segue os “Sete Pecados Capitais”, um grupo maligno de cavaleiros que conspiraram para derrubar o reino de ...
contador